Bygget vid Scanraff tidsbegränsat

Om inte Scanraffs utbyggnad i Lysekil kommer igång inom fyra till fem månader, så kan projektet antagligen inte genomföras. Det säger Scanraffs VD Per Olsson till Sveriges Radio Väst.
Förra måndagen stoppade miljööverdomstolen all byggverksamhet och lämnar tillbaks ärendet till den lägre instansen miljödomstolen. Nu måste Scanraff lämna in fler uppgifter om hur miljön påverkas av utbyggnaden. Om inte ett beslut i miljödomstolen tas inom fem månader, så kommer utbyggnaden helt stoppas eller skjutas flera år framåt i tiden, enligt Scanraffs VD Per Olsson.