Skilda åsikter om spelautomat i minilivs

Polisen och Vänersborgs socialförvaltning har olika åsikt om en minilivsaffär ska få ha automatspel.
Affären ligger vid Södergatan och det är för nära Huvudnässkolan, tycker polisen som menar att eleverna kan bli spelberoende. Men socialförvaltningens förslag är att affären ska få sitt tillstånd: avståndet till skolan räcker och risken är inte så stor att eleverna ska drabbas av spelbeoende.