Tingsrätten ger Sparbanken bakläxa

En familj från Vara som förlorat sittt sparkapital får nu får rätt gentemot Sparbanken.
Banken hade rått familjen att at flytta sina sparpengar från ett vanligt bankkonto till aktier i så kallade warrant-optioner. Men banken varnade inte för riskerna och optionerna blev värdelösa och familjen förlorade sitt sparkapital på en halv miljon kronor. Nu har tingsrätten dömt Lidköpings Sparbank att ersätta familjen för förlusten.