Inget samarbete med Missionsprovinsen

Svenska kyrkans ledning slår igen dörren för utbrytarna i den så kallade Missionsprovinsen. Missionsprovinsen bildades av kvinnoprästmotståndarna innom Svenska kyrkan, som ett eget stift. Rötterna finns bland annar iDalsland och Västsverige och Missionsprovinsen hoppades kunna verka innom Svenska kyrkan.
I samband med att kyrkomötet, Svenska kyrkans högsta beslutande organ, återsamlades på tisdagen beslutade Kyrkostyrelsen att inte påbörja något samarbete med Missionsprovinsen. Tidigare i höstas bildade aktiva kvinnoprästmotståndare vad de kallar ett icke-territoriellt stift, Missionsprovinsen. "Stiftet" planerar bland annat att samarbeta med utländska kyrkor för att där prästviga personer som inte accepterar kvinnliga kolleger. Prästerna ska sedan arbeta i Sverige, är det tänkt. För en tid sedan skrev provinsen till ärkebiskop KG Hammar och kyrkostyrelsen - Svenska kyrkans regering - och begärde ett samtal om en "möjlig plats för Missionsprovinsen inom Svenska kyrkans ramar". Enligt Svenska kyrkans ledning har Missionsprovinsen tagit så många steg på vägen mot en egen kyrkobildning att ett samtal inte är fruktbart.