Miljonsatsning på Stenebyskolan

Stenebyskolans satsning på utvecklingsverksamheten Inkubator får 2,85 miljoner av Västra Götalandsregionen.
För några veckor sedan blev det klart att Eu satsar 7 miljoner på utvecklingssatsningen som ska ge flera nya företag inom bl a hantverk och design. Stenebyskolan i Dals Långed kommer attd riva en entreprenörskola och stödja nystartade företag.