Vård och omsorg

Hemtjänst i privat regi tillåts

Socialnämnden i Uddevalla har fattat beslut om att privata företag får ansöka om att få bedriva hemtjänst i kommunen.

De som använder sig av hemtjänst kan därmed välja mellan den kommunala hemtjänsten och de företag som uppfyller alla krav.

Socialnämndens ordförande, centerpartisten Elving Andersson, säger i ett pressmeddelande att det kommer medverka till än bättre kvalitet i verksamheten att låta den enskilde själv välja utförare.