sotenäs

Småbåtshamn planeras i Sotenkanalen

En man från Kungsbacka som fått länstyrelsens tillstånd att anlägga en småbåtshamn i Sotenkanalen i Sotenäs kommun vänder sig till Sjöfartsverket för att få tillgång till del av en marken intill den planerade hamnen.

Det är Sjöfartsverket som äger den fastigheten.

Småbåtshamnen är tänkt att rymma 20 till 25 mindre båtar.