Mer pengar till rättspsykiatrin

De senaste tre åren har Västra Götalandsregionen satsat på att förbättra vården inom rättspsykiatrin genom att styra över 40 miljoner till olika projekt.
Bland annat har fyra specialistteam inrättats för att hjälpa till att skapa bättre kontakter mellan patinten och öppenvården och på så vis minska återfallen i brott eller att den psykiska sjukdomen blir sämre. Regionen har också satsat sammanlagt 10 miljoner på rehabiliteringspersonal som kuratorer, arbetsterapeuter och psykologer - yrkesgrupper som till stor del försvunnit från rättspsykiatrin under de olika reformer från sluten till öppen vård som psykiatrin genomgått.