För lite att göra i fullmäktige

Var fjärde kommunfullmäktige ordförande vill minska antalet ledamöter i kommunen högsta beslutande församling. Det visar en enkät som tidningen kommunAktuellt gjort. Och minst 95 kommunfullmäktigemöten ställs in varje år för det inte inget att besluta om.
De som framför allt vill minska på antalet ledamöter är moderater. Mycket av makten har förskjutits till tjänstemännen något som moderaten Ewa Pärsson i Mellerud anser vara skrämmande. Det finns de som anser att det var bättre om medborgana varde ledamöterna till kommunstyrelsen som idag är det viktigaste beslutsorganet i kommunen.