Beslut om var vindkraften ska vara idag

Idag, torsdag, ska Vindkraft Bohuslän, som drivs av kommunerna i Bohuslän, besluta om vilka platser som kan bli aktuella som pilotområden för vindkraft. Sju platser med sammanlagt över 200 vindkraftverk är intressanta. Förslaget ska sedan ut på remiss till olika instanser.