Bättre matsäkerhet för allergibarn

Alla förskolor och skolor i regionen ska få boken "Gott, nytttigt och tryggt" som handlar om att öka säkerheten kring mat för barn med allergi mot födoämnen.
5 till 10 procent av alla barn i skolåldern har någon form av allergi eller överkänslighet mot ett eller flera födoämnen. I förskoleåldern är motsvarande siffra 20 procent. Projektet bekostas av Västra Götalandsregionens Folkhälsokommitté.