Fortsatt förlust för Volvo Aero

Volvo Aero redovisar en förlust på två miljoner kronor för tredje kvartalet, att jämföra med minus 72 miljoner under samma period förra året. Det framgår av Volvokoncernens kvartalsrapport som presenterades under torsdagsförmiddagen.
Under de tre första kvartalen i år har Volvo Aero gått med tre miljoner i vinst. Försäljningen har minskat som en följd av den internationella flygkrisen. Volvo Aero tror inte på en vändning förrän under år 2006.