Uddevalla

BEO kräver 200 000 för mobbad elev

Skolinspektionens Barn- och elevombud kräver Uddevalla kommun på skadestånd på drygt 207 000 kronor till en elev vid Sommarhemsskolan, som sägs ha blivit utsatt för kränkande behandling av andra elever på skolan.

Händelserna ska ha inträffat åren 2007 och 2008 och ledde till slut att föräldrarna tvingades låta sitt barn sluta i skolan.

Barn- och elevombudet konstaterar att skolan inte utrett kränkningarna och inte ingripit för att hindra dem.