Volvo Aero balanserar mot förlust

Det dröjer till 2006 innan det vänder för Volvo Aero och det kan till och med bli ännu värre. Men företaget tror sig kunna härda ut utan fler uppsägningar.
-Jag ser ingen uppenbar risk nu, men man kan aldrig lämna några garantier, säger Volvo Aeros VD Fred Bodin. Jag hoppas att vi kan klara oss på den här nivån om inget oförutsett händer. För första gånger ser det ut som om företaget är på väg mot ett förlust år. Men några förhandsbesked om resultatet ger inte Fred Bodin. Flygtrafiken har minskat med drygt fyra procent i år jämfört med förrra året som också det var riktigt dåligt. -I bästa fall ser vi botten på konjunkturn nu, men vi har ett par svåra år framför oss innan det blir fart på tillverkningen av flygplan, säger Fred Bodin.