Torskstopp, kräver forskare

Råden om viktiga fiskbestånd från Internationella havsforskningrådet har presenterats idag av Fiskeriverkets forskare i Lysekil.
Fiskeribiolog Bengt Sjöstrand säger till Sveriges Radio Väst att man fortfarande rekommenderar stopp för torskfisket i Nordsjön, Skagerack och Kattegatt. Situationen för både torsk och rödspätta är mycket ansträngd, säger han. Trålfisket efter kräfta är ett problem och där rekommenderar forskarna att man bara får fiska kräfta, om man kan visa att man inte får torsk som bifångst, genom särskilda sorteringsgaller i trålen. Torskfisket borde upphöra i minst sju år, säger Bengt Sjöstrand, men han har inte så stora förhoppningar om att det blir så.