Uddevalla

Skolchef: Vi ska betala

Skolchefen i Uddevalla, Sarah Isberg, tar ansvar för mobbningen av en elev vid Sommarhemsskolan och säger att kommunen tänker betala det begärda skadeståndet till eleven på 207 000 kronor.

Vi har tidigare berättat i våra nyheter om hur Uddevalla kommun krävts på 207 000 kronor i skadestånd till en elev som 2007 och 2008 mobbades och for illa vid Sommarhemsskolan. Föräldrarna valde till slut att flytta sitt barn till en Norrlandskommun, där eleven nu går i skola för att slippa sina plågoandar.

Skolchefen i Uddevalla, Sarah Isberg, har nu satt in åtgärder.

Det är helt oacceptabelt, säger hon. Vi måste kunna se självkritiskt på det här och fundera på vad det är i våra system som gör att sådant här kan hända.

En brist man har upptäckt är att det inte finns någon kommunal instans dit föräldrar kan ringa och få hjälp. Nu ska man inrätta ett slags egentillsyn för sådana ärenden.

Det handlar om mellanstation dit föräldrar kan anmäla vad som pågår innan man vänder sig till Skolinspektionen. Här ska kommuen kunna utreda ärendet och snabbare agera än vad det tar innan Skolinspektionen ålägger kommunen att utreda saken.

Och ett snabbt agerande är a och o, menar skolchef Sarah Isberg.

– Det barnet behöver direkt är en bekräftelse och åtgärder som fungerar direkt i vardagen.

Att skadeståndskravet på 207 000 kronor är mycket pengar är inget skolchefen sticker under stol med.

– Det är ungefär en halv kuratortjänst.

Kommer ni att betala ut skadeståndet?

– Ja, det är klart.

Kommer det här att upprepas?

– Man kan aldrig säga aldrig. När vi har med människor att göra är det faktiskt vårt förhållningssätt som är avgörande, inte vilka planer vi har, säger Sarah Isberg.

– Det som är viktigt är hur vi bemöter varandra, hur modiga vi är när det gäller att stå upp för det ansvar som vi får betalt för. Det är inte okej att acceptera kränkningar, av vilket slag det än må vara.

Läs också:

Angelique Hvalgren Johansson
angelique.hvalgren@sr.se
0522-67 00 56