Fiske

Flodkräftan ska räddas

Barnbarnen ska kunna fiska flodkräfta. Med den visionen vill Fiskeriverket och Naturvårdsverket gemensamt försöka att rädda den hotade arten.

Åtgärdsprogrammet sträcker sig fram till 2013 och har en budget på 15 miljoner kronor.

Bland annat vill man förbättra miljön för flodkräftan och kartlägga kräftsituationen för att kunna inrätta skyddsområden.

Man vill också utrota vissa illegalt utsatta bestånd av signalkräfta.

Det största hotet mot flodkräftan är signalkräftan som kan bära med sig kräftpest.