Trollhättan

Arkitekturpris för byggnad 73

Ombyggnaden av byggnad 73 på Innovatum, från traditionell industrilokal till centrum för forskning och utveckling, får Trollhättans Stads arkitekturpris 2009. Priset på 20 000 kronor går till byggherren Trollhättans Tomt AB samt arkitekten Peter Bergman från Contekton.