Miljö

Länsstyrelsen: nej till snurror

Inga vindkraftverk på Kroppefjäll i Dalsland. Det är länsstyrelsens inställning när det gäller vindbruksplanen för Dalsland.

Dalslandskommunerna ska ha en gemensam vindbruksplan för landskapet. I förslaget finns vissa delar av Kroppefjäll med. Många myndigheter och privatpersoner har tyckt till om förslaget.

Länsstyrelsen är mycket klar med att Kroppefjäll bör skyddas och att inga vindkraftverk ska byggas på berget.

– Det finns mycket stora värden när det gäller friluftsliv, naturvård och kulturmiljövård. Turismen har också en stor potential. Dessutom är landskapet på Kroppefjäll inte särskilt tåligt när det gäller att etablera vindkraft där. Det blir en väldigt påtaglig landskapsförändring enligt vår uppfattning, säger Matti Lagerblad vid länsstyrelsen.

Dessutom anser länsstyrelsen att vindbruksplanen är för ambitiös och att antal områden borde bli färre.

Förslaget till vindbruksplan ska nu bearbetas efter remissomgången och i december presenteras i en utställning.Charlotte Andersson

charlotte.andersson@sr.se
0532-158 80