Uddevalla

Uddevallahem usla på underhåll

Det kommunala bostadsbolaget Uddevallahem är bland de sämsta i landet på att kosta på underhåll av sina lägenheter. Det visar jämförelser mellan 50 allmännyttiga bostadsföretag i landet, som Hyresgästföreningens medlemstidning Hem & Hyra låtit göra.

Uddevallahems vd Per-Henrik Hartmann förklarar bottenplaceringen med att bolaget har en ganska stor andel äldre fastigheter, där hyresnivån därför är lägre och intäkterna räcker då sämre till underhåll, även om behovet är stort av det.

Näst, näst sist i landet av 50 jämförda, allmännyttiga bostadsföretag ligger kommunägda Uddevallahem mätt i underhållskostnad per kvadratmeter lägenhetsyta – 114 kronor förra året.

Bostadsföretaget i topp, som är en förortskommun till Stockholm, lägger 275 kronor per år och kvadratmeter på underhåll. Det är långt mer än dubbelt så mycket som Uddevallahem.

Den genomsnittliga underhållskostnaden per kvadratmeter och år bland de 50 bostadsföretagen är 175 kronor – 53 procent mer än Uddevallahem.

Vd Per-Henrik Hartmann säger till Sveriges Radio Väst, att Uddevallahem de närmaste åren kommer att satsa mer på underhåll av fastigheterna, därför att det är nödvändigt.Jan Gustafsson

jan.gustafsson@sr.se
0522-67 00 53