Vård och omsorg

Fick för höga stråldoser

Uddevalla sjukhus anmäler en felinställd doseringsutrustning som lett till att några patienter fått för höga stråldoser.

Åtminstone två av patienterna var barn.

Sjukvården har inte berättat för de drabbade om det inträffade eftersom det citat: "bara skulle orsaka dom oro och rädsla".

Personalen har dock informerats så att det inträffade inte ska upprepas.