Fiske

Vågkraft kräver flytt av farled

Lysekils kommun hoppas att Sjöfartsverket går med på att flytta en farled för sjöfarten. Det handlar om att bereda plats för den stora vågkraftparken så att den inte behöver störa ett viktigt fiskeområde.

Seabased Industry, som planerar parken, har diskuterat saken med yrkesfiskarena och kommit fram till att den ligger bäst i farleden sydväst om Mjölskärs fyr.

Både fiskarna och kommunen tror att farleden kan läggas ner utan att det ställer till med några större problem.