Västra Götaland

Tusentals utförsäkras vid nyår

Vid årskiftet beräknas över 2 600 personer i Västra Götaland bli utförsäkrade för att deras sjukdagar tagit slut.

Men försäkringskassan räknar med att minst en tredjedel är så sjuka att de kommer att vara tillbaka i sjukskrivning inom ett år.

Senast i december ska regeringen ta ställning till ett förslag som innebär att arbetsförmedlingen ska erbjuda de utförsäkrade ett introduktionsprogram. Ersättningen blir då som högst 680 kronor om dagen i aktivitetsstöd. De som inte är berättigade till det föreslås få 223 kronor per dag.

Efter tre månader ska det bli möjligt att bli sjukskriven igen.