Vård och omsorg

Felaktig information om vårdval

I höst har alla i Västra Götaland fått välja vårdcentral. Men många gamla på äldreboenden i Vänersborg har fått felaktig och vilsleedande information om vårdvalet.

Alla har rätt att välja sin egen vårdcentral. Man har rätt att gå till en annan vårdcentral än den man är listad på men då kostar besöket 200 kronor i stället för 100 kronor.

Men i ett brev till de boende på fyra äldreboenden i Vänersborg sägs det att de ”ska skötas” från  vårdcentralen Nordstan, en ny privat vårdcentral.

Är man listad på Nordstan och läkare gör besök på boendet kostar det 100 kronor. De som väljer att kvarstå som listade på en annan vårdcentral och behöver akut hjälp får betala 200 kronor, sägs det i informationen.

Jag tror att man uppfattar det som att man måste lista sig på enhet varifrån den ansvarige läkaren kommer och det är ju en felaktig information, säger Daniel Pollack, medicinsk rådgivare i Västra Götalandsregionen.

– Är det så att man har valt den läkare eller den vårdenhet som också har ansvaret för vårdenheten på ett mer övergripande plan så är det klart att det känns enklare, men det är viktigt att framhålla att man som medborgare har möjlighet att själv välja varifrån man vill ha sin vård.

– Och är det så att man blir akut sjuk på ett visst boende så ska man kontakta den läkare man har valt eller den vårdenhet man har valt och få också sin akuthjälp därifrån, säger Daniel Pollack.

Brevet som skickats från vårdcentralen Nordstan kan tolkas som att det fria vårdvalet inte gäller och att de som anlitar den vårdcentral som de har valt får betala en högre avgift – tvärtemot reglerna.

– Jag förstår att man kan tolka det så. Informationen är ofullständig. Den kan alltså misstolkas och det är klart att man kan säga att den är vilseledande, säger Daniel Pollack.

Brevet har skickats ut efter samråd mellan samtliga vårdcentraler i Vänersborg.Bosse Adriansson

bo.adriansson@sr.se
0522-67 00 55