Vård och omsorg

Muterat virus i Norge

Norska folkhälsoinstitutet har upptäckt en muterad variant av svininfluensan. Hos tre av 70 personer som har undersökts har det muterade viruset hittats. Två av de tre har dött.

De norska hälsomyndigheterna tror inte att den muterade varianten av viruset har spridit sig till större delar av befolkningen och försäkrar att det inte finns någon orsak till panik.

Det virus som har upptäckts nu kan nå längre ner i lungorna än den ursprungliga varianten.

I Norge är det betydligt fler än i Sverige som har dött av svininfluensan. Hittills är det över 20 personer och genomsnittsåldern på de döda är 30 år.