Fosterdiagnostik mot Downs syndrom

Trots att kvinnor som föder barn i sverige blir allt äldre, så har antalet barn som föds med kromosomsjukdomen Downs Syndrom inte ökat.

Anledningen är att fosterdiagnostik används alltmer vilket har lett till att fler foster med downs syndrom aborteras enligt socialstyrelsen.

I västra götaland erbjuds sen årsskiftet så kallade Kub tester för alla blivande mammor över 35 år. Testet ger cirka 90 % tillförlitlighet när det gäller att diagnostisera Downs syndrom och det har förts diskussioner om att göra som i vissa andra landsting, att erbjuda testet till alla gravida mammor.