Läkarfel orsakade hjärtstopp

En distriktsläkares medicinering ledde till att en 63-årig kvinna drabbades av hjärtstopp. Nu varnas läkaren vid en vårdcentral i Västergötland av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN).

Kvinnan hade svagt hjärta, var kranskärlsopererad två gånger tidigare och hade drabbats av fyra hjärtinfarkter.

Vid det aktuella tillfället besökte hon vårdcentralen för problem med värkande knä och bensår. Distriktsläkaren skrev ut preparat till henne för problemen, trots att det inte borde ha kombinerats med hennes övriga medicinering.

Kvinnan fördes så småningom akut till sjukhus, där hon fick behandlas och ligga i två och en halv vecka. Felet är varken ringa eller ursäktligt, skriver HSAN i sitt beslut.