SMHI mäter Vänern

Vänern riskerar att svämma över och dränka mark och bostadsområden i takt med att klimatet blir mildare och det regnar mer. Det har klimat- och sårbarhetsutredningen konstaterat.

Nu har SMHI gjort nya detaljerade beräkningar av Vänerns vattenstånd som stöder den slutsatsen. Vänerns vattennivå kommer att öka, enligt Johan Andreasson, hydrolog på SMHI.

- Upp till åtta decimiter med utgång från dagens nivåer, säger han.

Att tömma Vänern är i sig inget problem, menar han, men den vägen som vattnet måste ta för att komma därifrån är inte tillräckligt säker.

- Problemen är att Göta älv inte kan klara av de vattenmängder som man skulle behöva kunna tappa ut där. Skulle det hända något i Göta älv så äventyrar man dricksvattenförsörjningen i hela Göteborgsregionen.