Vård och omsorg

Bra prognos vid cancer och stroke

Överlevnaden i bröstcancer och andra vanliga cancerformer har ökat. Dödligheten i stroke har minskat.

Allt detta framgår av en jämförelse mellan landstingen av kvaliteten i hälso- och sjukvård.

Enligt rapporten från Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är fler nu patienter nöjda med både tillgång till vård och den vård som ges.