Miljö

Ökad tappning av Vänern

I framtiden ska det vara hårdare kontroll på Vänerns vattennivå för att undvika översvämningar.

Det första året med en förändrad tappningsstrategi ger inga svar om hur det kommer att se ut i framtiden.

Det är Vattenfall och Länstyrelsen i Västra götaland som kommit överens om att Vänern ska tappas kraftigare.

Länsstyrelsen har gjort en utvärdering av första året och konstaterar att det är svårt att dra några slutsatser efter ett år då vattennivån påverkas av många faktorer.