Arbetsmarknad

Mobbad på jobbet ska få utredning

Var tionde person har blivit mobbad på jobbet och nu höjs politiska krav på skärpt lagstiftning.

I en riksdagsmotion föreslår socialdemokraten Helene Petersson att arbetsmiljölagen ses över för att öka möjligheterna till sanktioner när någon blir mobbad eller trakasserad på sin arbetsplats.

Folkpartisten Hanna Olehäll från Smögen, som sedan en kort tid bor i Falkenberg, tog också upp frågan i en motion till Folkpartiets landsmöte.

– Jag vill att den som blir mobbad på sin arbetsplats skall kunna vända sig till en myndighet som utreder vad som har hänt, gripa in när det är befogat och om så behövs kunna företräda den personen i en rättegång utan den mobbade själv behöver stå för rättegångskostnaderna, säger Hanna Olehäll.

Arbetsmiljöverket har föreskifter om särbehandling i arbetslivet.

– Problemet är att det inte får några konsekvenser om man bryter mot dessa föreskifter. Arbetsgivaren kan ignorera det fullständigt, men riskerar inget vite eller straffpåföljd. Så kan vi inte ha det, säger Hanna Olehäll.

Det finns en skillnad när det gäller den fysiska och den psykiska arbetsmiljön, menar Hanna Olehäll.

– Arbetsmiljöverket ingriper på ett helt annat sätt när det är fysiska arbetsmiljöproblem. Det är mer reglerat vilka fysiska krav man kan ställa på en arbetsplats som bullernivå till exempel. Det är väldigt lätt att mäta och ingripa mot. Kränkande särbehandling är mer diffust, säger Hanna Olehäll.Bosse Adriansson
bo.adriansson@sr.se
0522 - 67 00 55