Trafik

Explosiv ökning av Svinesundtrafik

Gränstrafiken mellan Norge och Sverige vid Svinesund slår alla rekord. I gränshandelns spår har det skett i närmast explosiv trafikökning över både den gamla och nya Svinesundsbron.

I år beräknas 6,3 miljoner fordon passerar. Det är en ökning på 6,8 procent eller 400 000 fordon jämfört med 2008.

Varje dygn passerar runt 17 500 bilar broarna, 25 procent av bilisterna väljer den gamla bron och 75 procent den nya, enligt statistik från norska Vägverket.

Trafikflödet är redan i dag uppe i volymer som Statens Vegvesen hade i sina prognoser för 2020, rapporterar norska NRK.