Miljö

Varning för översvämningar

I samband med den senaste tidens regn har det blivit mycket blött i markerna.

I och med att en ny regnfront drar in över Västsverige i morgon går SMHI nu ut med en klass 1-varning för höga flöden i små och medelstora vattendrag i Bohuslän och Dalsland.

En klass 1-varning är den minst allvarliga varningen och gäller i det här fallet risk för översvämning.