Vård och omsorg

Läkare missade lungcancer

En läkare på en vårdcentral här i Bohuslän missade en stor lungtumör hos en kvinna i 70-årsåldern. Nu varnas han av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN).

Kvinnan hade hosta, var trött och hade luftvägsbesvär. Läkaren ordinerade henne medicin för astma. När kvinnan senare genomgick en datortomografi på sjukhus upptäcktes det att hon hade en sju gånger fem centimeter stor tumör i ena lungan.

Ansvarsnämnden skriver att inget i utredningen ger stöd för diagnosen astma. Läkaren har därför varit oaktsam, anser HSAN, och tilldelar honom en varning.