Regionen här för att stanna

Regionfullmäktige sa igår ja till att permanenta försöket med Västra Götalandsregionen.

Men om detta ska gå måste en ny lag upprättas. Förslaget som även innefattar region Skåne, Halland och Gotland, har tagits fram av finansdepartementet och innebär att regionen permanentas från och med 2011.