Vänersborg

Handlingar blir offentliga

Sveriges Radio Väst fick rätt mot Barn- och ungdomsförvaltningen i Vänersborg i Kammarrätten.

Det 100-talet handlingar om Arena Vänersborg som hemligstämplades av Barn- och ungdomsförvaltningen kommer nu att bli offentliga.

Sveriges Radio Väst överklagade beslutet om sekretess till Kammarrätten, men nu har kommunen backat utan att ärendet hunnit prövas av Kammarrätten.

"Efter noggrann genomgång av de omfattande handlingarna har mitt beslut ändrats vid den prövning som nu företagits", skriver förvaltningschefen Kent Javette i ett brev till Sveriges Radio Väst.