Länsstyrelsen ber Jordbruksverket om pengar

Nu ber Länsstyrelsen Jordbruksverket om förskottsutbetalning av gårdsstöd.

Omkring 4 000 lantbrukare i Västra Götalands län, som inte kommer med i den normala handläggningen inför slututbetalning av gårds- och miljöstöd för 2009, berörs.

Det rör sig om cirka 400 miljoner kronor av de totalt 1,5 miljarder som betalas ut i år.

- Genom ett förskott kan de ekonomiskt hårt ansatta lantbrukarna få sina berättigade bidrag för i år, säger landsbygdsdirektör Ove Konradsson i ett pressmeddelande.

Länsstyrelsen räknar med att kunna betala ut gårdsstöd till 85-90 procent av lantbrukarna och 70-75 procent av beloppen.