Saab-affären spricker

Ingen räddning från regeringen

Från regeringens håll kommer ingen räddningsplan. Istället lägger näringsminister Maud Olofsson Saabs framtid i händerna på General Motors.

Läs mer:

GM måste bestämma om de tänker sälja och till vem. Hon menar att hon kommer att fortsätta att underlätta i processen om det finnas en köpare.

– Vi har ställt vissa verktyg till förfogande, garantier och forskningsinsater, säger hon.

Hon menar att det i de flesta sammanhang har det handlat om att de ska gå in med garantier för eventuella EIB-lån.

Man kommer fortsätta ha kontakt med GM eftersom man vill veta vad de tänker sig med Saab framöver. Maud Olofsson säger att de försöker ställa upp och ge GM all den information de behöver.

– Det är GM som måste fatta beslut om det är slut för Saab nu, säger hon.