Vänersborg

JO kritiserar diarie-arbetet

Vänersborgs kommun får kritik av JO. Kommunen måste bli bättre på att ge ut offentliga handlingar snabbt.

Vänsterpartisten James Bucci och Björn Gorner JO-anmälde barn- och ungdomsnämnden förra året när de inte fick ut handlingar som rör arenabygget.

JO kritiserar nämnden för att man inte lämnade ut handlingarna tillräckligt snabbt och vill nu att nämnden ser över sina rutiner.