Saabs framtid

Fortsatt intresse från Kina

Kinesiska Bejing Automotive är fortfarande intresserad av Saab. Tanken var att de skulle bli delägare i Koenigsegg, men efter att det upplägget sprack kan det bli någon annan lösning.

Bejing Automotive är fortfarande intresserad, antingen för att bli delägare eller att helt ta över Saab.

– Fortfarande är båda lösningarna möjliga, säger Eddie Chen, Kinaansvarig för det svenska investeringsorganet Invest in Sweden Agency (ISA), till TT i Peking.

Invest in Sweden Agency, ISA, är en myndighet med uppdrag att öka de utländska direktinvesteringarna i Sverige. ISA lyder under utrikesdepartementet.

Eddie Chen på ISA har, efter att det blivit känt att Koenigsegg drar sig ur, haft flera samtal med Bejing Automotive.

– Vi har diskuterat olika alternativ, antingen att de helt tar över eller tillsammans med någon eller några andra. Mitt generella intryck är att de fortfarande är intresserade, men det är ännu i ett för tidigt skede, säger Chen.

Eddie Chen bekräftar också att ISA nu kontaktat andra kinesiska bilföretag företag än Bejing Automotive om Saab. Att ange vilka företag är dock för känsligt.

– Jag kan inte säga så mycket om det ännu, säger han.