Höga flöden i vattendrag

Vattnet stiger allt mer i Dalsland kanals sjösystem efter allt regnande. I dag öppnar kraftbolaget Mälarenergi slussarna för fullt i Lennartsfors för att kunna tappa vatten från Stora Le.

– Läget är ännu inte allvarligt, men fortsätter regnandet är det stor risk för översvämningar, säger kanaldirektör Benny Ruus.

SMHI går samtidigt ut och varnar för de höga flödena. De menar att tappningen från Bengtsfors kraftverk också kommer att behöva ökas.

Även i norra Bohuslän är det mycket blött i markerna och de regn som förväntas där de närmsta dygnen kan ge höga flöden i små och medelstora vattendrag.