Vänersborg

Handlingarna som kan ge svar

I dag blev de offentliga. De 100-tal handlingar rörande Arena Vänersborg, som varit hemligstämplade i drygt en vecka. Till exempel kan man hitta ett dokument om att WSP, konsulten som hållit i byggprojektet, inte skött fakturahanteringen.

Materialet består av exakt 2 006 stycken A4-sidor med protokoll, avtal och prognoser. Totalt rör det sig om sex stycken handlingar i den digra högen som är nästan 10 centimeter hög om man lägger alla sidorna på varandra.

Först i högen ligger 24 stycken protokoll från projektstyrelsen. De har ju länge varit hemliga och klassats som arbetsmaterial. Där har bara ett av protokollen varit offentligt innan, nummer 4. I de här protokollen kan man följa projektstyrelsens arbete från början på 2007 fram tills i oktober i år.

Sen följer tre tjocka bibbor med protokoll från olika möten med WSP:s logotyp, dvs. det företag som är inhyrda som konsulter för att leda bygget av arenan. I dessa protokoll har WSP redovisat detaljer till exempel vilket gipstak som ska sättas in i toaletterna och noteringar om vad underentreprenörerna gjort.

Förutom detta ligger ekonomen för projektet, Mariette Edkvists minnesanteckningar med. Där finns också olika kontrakt och prognoser.

Till sist ligger ett dokument från mars i år där det står att WSP inte fullgjort sina åtagande gällande fakturorna och strikta regler har därför upprättats.

De här handlingarna lämnades in till kommunen förra veckan men det har inte gått att få reda på av vem.

– Men de kommer från WSP och projektstyrelsen, säger Gunnel Jende, assistent på Barn- och Ungdomsnämnden diarium. Vem det är som begärt in dem till kommunen har inte gått att få reda på.

En stor del av de här handlingarna har ju inte funnits tidigare i kommunen utan kompletterades till de få projektstyrelsemötesdokument som man tidigare haft diarieförda.

Sveriges Radio Väst har överklagat beslutet om att hemligstämpla de här dokumenten till kammarrätten. En åtgärd som förmodligen gjorde att kommunen tänkte om och lämnade ut dokumenten.

Men om detta är alla dokument som finns kring arenan och som inte diarieförts innan, går det inte att få reda på eftersom diarieföringen gällande Arena Vänersborg varit undermålig vilket kommunen flera gånger den senaste tiden fått kritik från Justitieombudsmannen om. Så om det finns fler handlingar går det bara att spekulera om.

Thomas Graf
thomas.graf@sr.se
0522-67 00 52