Sotenäs

Campingägare protesterar

Ägarna till Ramsvik Camping i Hunnebostrand protesterade för ett år sedan mot Sotenäs kommuns va-taxa som de anser är diskriminerande. Något beslut har inte kommit och nu har ägarna lämnat in en ny protest.

– Vi betalar 80 procent högre va-taxor än vad hotell gör i kommunen. Det tycker vi är diskriminerande och strider mot kommunallagen som säger att alla ska behandlas lika i en kommun, säger en av ägarna Torbjörn Backlund till Bohusläningen..