Färgelanda

Kommunen får kritik

I Färgelanda har arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn som blivit vittnen till våld flera brister. Därför riktar länsstyrelsen nu kritik mot Färgelanda kommun.

Tillsynen, som gjorts i höst, visar enligt länsstyrelsen att kommunledningen inte lever upp till sociallagstiftningens krav.

Bland annat saknas i Färgelanda handlingsplaner och statistik för att visa omfattningen av våld i nära relationer, skriver Bohusläningen.