Varning för höga vattenflöden

SMHI fortsätter varna för höga flöden på grund av allt regn som har fallit, och i norra Bohuslän har redan en del små och medelstora vattendrag börjat svämma över.

SMHI:s klass 2-varning, som alltså gäller mycket höga flöden, handlar om den delen av Upperudsälven som finns mellan Lennarts fors och Bengtsfors.

Nedströms Bengtsfors har SMHI utfärdat en klass 1-varning, som gäller höga flöden eller högst vattenstånd, i Upperudsälven nedströms Bengtsfors, och dessutom i små och medelstora vattendrag i norra Bohuslän.