Strömstad

Överklagar vindkraftsbeslut

Efter att Miljööverdomstolen nyligen sa ja till vindkraftparken vid Tolvmanstegen, öster om Strömstad och efter att Högsta domstolen inte väljer att pröva ärendet, så har nu Naturskyddsföreningen i Bohuslän valt att överklaga vidare till EG-domstolen.

Naturskyddsföreningen i Bohuslän ställer sig mycket positiva till att Sverige går över till förnyelsebar energiproduktion men de menar att beslutet strider mot svensk miljölagstiftning då dagens stora kraftverk på 150 meters höjd, kräver oerhört stora ingrepp i naturen, skriver man i ett pressmeddelande.