Utbildning

Skolor usla på föräldrakontakt

Tanumsskolorna har granskats av kommunens egna revisorer och de får både ris och ros. Undervisningen får godkänt, men skolans kontakt med föräldrar får icke godkänt. Nu skall politikerna förklara sig inför kommunens revisorer.

Revisorerna skrev sin rapport redan i juni och den har sedan vandrat runt innan den åter hamnat på Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts bord.

Revisorerna tar avstamp i kommunens uttalade mål att ha Sveriges bästa skola. ”Och hur tokigt det än kan synas för en liten kommun i den svenska periferin att sätta en så hög målsättning har den lett till ett pedagogiskt utvecklingsarbete som givit Tanums kommun en pedagogiskt aktiv och förändringspositiv personal”, skriver revisorerna.

Eller som det heter med revisorernas bildspråk: ”Även om man nu inte når månen så klarar man färden mot skogstoppen med glans”.

De stora bristerna inom kommunens grundskola finns inte i själva utbildningen utan i relationerna till föräldrarna och i samarbetet mellan hem och skola, menar revisorerna och nämner några händelser under förra året som satt ljuset på det; Mordhot mot lärare, skadegörelse, elevflytt på grund av lärarmobbning.

När det gäller utvecklingssamtal och kontakt med föräldrar vid olovlig frånvaro ligger skolan bara på en slags miniminivå, menar revisorerna.

Vi är öppna för all slags dialog skriver revisorerna. Och nu har de bjudits för att möta kommunens ledande skolpolitiker när arbetsutskottet i Barn- och utbildningsnämnden sammanträder i morgon.

I dag träffar revisorerna kommunens skolpolitiker för att diskutera hur skolan kan förbättras.Bosse Adriansson
bo.adriansson@sr.se
0522-67 00 55