Saabs framtid

GM kämpar mot klockan

Senast i dag måste det komma ett besked från General Motors, GM, om vilken budgivare de väljer som ny köpare åt Saab. Annars är risken stor att tiden inte räcker till att få fram ett avtal eller avsiktsförklaring före GM:s slutdatum den 30:e december.

Jöran Hägglund, regeringens samordningsman för Saab, säger till SR Radio Väst att han mötte representantner för GM i går och att han fick intrycket att GM jobbar för fullt med att hitta en seriös köpare.

Han säger också att om det kommer ett besked om ny köpare i dag så kommer det troligen inte att redovisas offentligt.