Munkedal/Tanum

Nytt naturreservat i Bohuslän

Malevattnet blir nytt naturreservat i Munkedal och Tanums kommuner. Länsstyrelsen har beslutat att skydda ett 149 hektar stort område söder om Kynnefjäll som naturreservat.

Reservatet består av fyra delområden med orörda tall- och granskogar omväxlat med hällmarker och mossar och i området är tjädern vanlig. Reservatet kommer att förvaltas av Västkuststiftelsen på uppdrag av Länsstyrelsen.