Lång kö för flyktingbarn

Det är bara en dryg tredjedel av Sveriges kommuner som tar emot ensamkommande flyktingbarn. I går var regeringens koordinator i den här frågan, Björn Eriksson, i Uddevalla för att prata med Fyrbodalskommunerna.

– Jag har uppfattat att det finns en god vilja här uppe och då gäller det bara att se hur vi ska kunna jobba med det här inom och mellan kommuner. Och vad Migrationsverket kan göra för att underlätta den här processen, säger Björn Eriksson.

Vad är de största problemen?

– Det är ofta problem med att hitta ställen där man kan ta emot de här ungdomarna.

Just nu är det en kö på ungefär 600 ensamma flyktingbarn som väntar på en kommunplats. I Dalsland har man just nu ett samarbete av det slaget som Björn Eriksson pratar om.

Den 17 februari ska de fem Dalslandskommunerna presentera förslaget för respektive socialnämnd.

– Vi har i Dalsland kommit överens om att försöka hitta en gemensam lösning där vi skissar på att ta emot tre barn per kommun och ordna med ett gemensamt boende. Det kan bli aktuellt under vårkanten, säger socialchefen i Mellerud, Henry Einestedt.

Hur har inställningen till detta varit i Dalsland?

– Alla är positiva till att hjälpa till. Gruppen barn som kommer till Sverige har ökat det här året och därför är det viktigt att fler kommuner ställer upp och hjälper till.

Cecilia Bäcklund Erséus
cecilia.backlund@sr.se
0522-67 00 00